IMG 2026

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej odbędzie się 26 marca. Jeżeli dotychczasowe obowiązujące obostrzenia sanitarne nie zostaną zaostrzone, zostanie ono przeprowadzone w tradycyjnej formie.

Aktualnie pełniący funkcję prezesa PPPN Jan Kowalczyk zadeklarował chęć pozostania na stanowisku i tym samym ponowny start w wyborach.

Na tę chwilę nie wyłonił się żaden inny kandydat.

Obok Kowalczyk w skład zarządu PPPN wchodzą: Dariusz Cholewa, Jan Gluc, Bogusław Górnik, Janusz Kalata, Piotr Miśkowicz, Andrzej Nowobilski, Gabriel Szumal, Andrzej Tylka, Henryk Święchowicz oraz Stanisław Wojtusiak.

To ile mandatów będzie przyznane poszczególnym klubom, zostanie ustalone po najbliższym posiedzeniu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.