ElAP7jwXIAA025p

Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Co to oznacza?

Oprócz istniejących już obostrzeń wprowadzono nowe:

Edukacja:  do tej pory w czerwonych wprowadzono nauczanie zdalne dla uczelni wyższych i szkół średnich. Aktualnie w całej Polsce wprowadzono zdalne nauczanie również dla starszych klas szkół podstawowych, tj. 4 - 8.

Dodatkowo przemieszczanie się osób poniżej 16 roku życia w godzinach 8.00 – 16.00 jedynie pod opieką dorosłego.

Nie wyjaśniono na razie jak zakaz ten będzie zastosowany wobec uczniów klas 1 – 3, którzy mają uczyć się stacjonarnie. Przypomnijmy, że dzieci powyżej 7 roku życia do tej pory mogły pokonywać drogę do i ze szkoły samodzielnie.

Gastronomia:  zakaz prowadzenia działalności stacjonarnej

 

Wprowadzono też ograniczenie przemieszczania się osób w wieku 70+ z wyłączeniem czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb życia rodzinnego oraz sprawowanie lub uczestniczenie w uroczystościach kultu religijnego.

 

Sanatoria: zawieszenie działalności ,można jedynie dokończyć już rozpoczęte turnusy

Zgromadzenia: możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób spoza gospodarstwa domowego.

 

Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

Dystans

Dezynfekcja

Maseczka

Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

 

Wydarzenia sportowe: współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

Wydarzenia kulturalne: odbywają się:

  1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
  2. a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
  3. b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Kościoły: jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult, w uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2

Transport zbiorowy: pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

  1. a) 50% liczby miejsc siedzących albo
  2. b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Handel: obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach - dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2, obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

 

Aquaparki, baseny, wesołe miasteczka, parki rozrywki i parki rekreacyjne pozostają zamknięte.

Siłownie, centra  i kluby fitness  - pozostają zamknięte.

Kluby nocne, dyskoteki: pozostają zamknięte (wyjątkiem są sportowe kluby taneczne i szkoły tańca).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow