Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego – inwestycje w edukację dla rozwoju lokalnych społeczności

Dnia: sobota 16 marca 2024, Autor: Redaktor

KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego podsumowuje aktualną kadencję. Oprócz rozwoju infrastruktury drogowej Prawica przez ostatnie lata w sposób szczególny wspierała edukację w naszym powiecie. Powstał m.in. nowoczesny budynek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu, uruchomiono kształcenie w 6 nowych zawodach, do użytku została oddana Hala gimnastyczna w Zespole Szkół w Rabce.

Wysoka jakość edukacji jest jednym z kluczowych elementów jakości życia lokalnych społeczności, rozwoju biznesu oraz przedsiębiorczości. Powiat Nowotarski prowadzi szkoły ponadpodstawowe takie jak licea, technika i szkoły branżowe. Staramy się wspomagać uczniów i nauczycieli poprzez rozwój bazy lokalowej szkół, pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów podwyższających jakość edukacji, a także zmieniając kształcenie w technikach i szkołach branżowych tak, aby były dostosowane do zmieniającego się rynku pracy – czytamy w sprawozdaniu KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego.

Wysokie wyniki i osiągniecia edukacyjne

 • Bardzo wysokie wyników nauczania w szkołach powiatowych potwierdzane są wynikami zdawalności matury, egzaminów zawodowych, osiągnięciami w konkursach i olimpiadach.
 • Szkoły powiatowe osiągają wysokie miejsca w rankingach.
 • To osiągnięcie to przede wszystkim zasługa nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców (gratulujemy!)

Nowy budynek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu

 • Nowy budynek zapewnia komfortowe warunki nauki dla około 650 uczniów, w tym wysokiej jakości halę sportową.
 • Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 35 milionów złotych.
 • Pozyskaliśmy ponad 13 milionów złotych środków zewnętrznych.
 • Inwestycja obejmowała również rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Nowym Targu.

Remonty i przebudowy

 • Do użytku została oddana Hala gimnastyczna w Zespole Szkół w Rabce.
 • Zmodernizowaliśmy siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu.
 • Wyremontowaliśmy i wymieniliśmy źródła ciepła w szkole w Jabłonce i Nowym Targu.
 • Remontujemy szkoły aby spełniały wymagania dostępności.

Modernizacja kształcenia

 • Uruchomiliśmy kształcenie w 6 nowych zawodach, w tym technik programista i technik energetyki odnawialnej.
 • Podnosiliśmy jakość kształcenia zawodowego poprzez realizację projektów takich jak „Rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych” i „Modernizacja Kształcenia Zawodowego”.
 • Pozyskiwaliśmy dodatkowe środki zewnętrzne na modernizację szkół oraz udział uczniów w różnych programach i przedsięwzięciach.

Samorządowy Lider Edukacji

 • W latach 2019-2022 Powiat Nowotarski otrzymywał tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”, przyznawany za inwestycje i działałność na rzecz rozwoju edukacji.

Sfinansowano z KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego

No Comment.

Reklama

Partnerzy