Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego – kandydaci z okręgu nr 4, Gminy Jabłonka i Lipnica Wielka

Dnia: niedziela 24 marca 2024, Autor: Redaktor

W okręgu 5 (Gminy Jabłonka i Lipnica Wielka) kandydaci Prawicy Powiatu Nowotarskiego to między innymi przedsiębiorcami, działaczami społecznymi i samorządowymi, wykwalifikowanymi pracownikami, a swoje doświadczenia chcą wykorzystać na rzecz swojego regionu oraz Powiatu. 

Kandydaci KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego do Rady Powiatu, OKRĘG NR 5 – GMINY JABŁONKA I LIPNICA WIELKA

  1. BARBARA MASTELA

Mam 49 lat, jestem mężatką, mam trzech synów i dwóch wnuków. Mieszkam w Zubrzycy Górnej i od 2010 roku jestem sołtysem wsi. Pracuję w szkole, prowadzę własną działalność gospodarczą, działam w Samorządzie Szkolnym, działam w Radzie Parafialnej i Kole Gospodyń Wiejskich. Od 2015 roku jestem ławnikiem w sądzie.

Jako radna powiatowa będę zawsze otwarta na potrzeby i problemy mieszkańców, będę dbała o rozwój naszego regionu. 

Czytaj więcej

2. GRZEGORZ KUCZKOWICZ

Mam 36 lat. Pochodzę z Jabłonki, gdzie mieszkam i pracuję. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem.Od 25 lat aktywnie i z pasją działam w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce, w której obecnie pełnię funkcję Naczelnika oraz Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Promuję wiedzę w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat jestem honorowym dawcą krwi

Czytaj więcej

3. ELŻBIETA SKOCZYK

Pielęgniarka oddziałowa. Magister pielęgniarstwa, Specjalistka w dziedzinie z pielęgniarstwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Postanowiłam kandydować do Rady Powiatu Nowotarskiego aby wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe pielęgniarki oddziałowej w praktycznej realizacji polityki w ochronie zdrowia na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej

4. JÓZEF KWAŚNICA

Mam 58 lat, mieszkam w Orawce która jest nie tylko moją ojczyzną, ale również sercem mojego życia.

Decyzję o kandydowaniu podjąłem po licznych rozmowach z mieszkańcami, przekonując się, że nasz powiat wymaga świeżego spojrzenia na wiele problemów oraz przyśpieszonego rozwoju. Przez 8 lat pełniłem funkcję radnego Gminy Jabłonka, a przez kolejne 12 lat sprawowałem obowiązki Sołtysa wsi Orawka, podczas których dokonaliśmy znaczących inwestycji, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Czytaj więcej

5. MARIA GRZYBACZ

Urodzona w 1962, od dzieciństwa mieszkanka Podwilka. Mężatka, matka czwórki dorosłych dzieci. 

Zaangażowana w życie lokalnej społeczności i w Radzie Sołeckiej w Podwilku.

Członek Rady Parafialnej przy parafii św. Marcina w Podwilku. W swojej aktywności dbająca o kultywowanie tradycji regionu – Orawy. 

Zabiegająca o rozwój, który daje wszystkim mieszkańcom szansę na wykorzystanie swoich możliwości i zdolności dla Orawy i Polski.

Czytaj więcej

6. BOGDAN JAZOWSKI

Sfinansowano z KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego

Mam 60 lat i od urodzenia mieszkam w Lipnicy Małej. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Działacz społeczny i sportowy. W latach 2006 -2014 pełniłem funkcję Radnego Powiatu Nowotarskiego: Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz członkiem Komisji Infrastruktury.

Czytaj więcej

No Comment.

Reklama

Partnerzy