Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Nowa pani rektor wybrana. Czy uda się przejąć władzę?

Dnia: wtorek 1 lutego 2022, Autor: Anna Szopińska

NOWY TARG. W głosowaniu zdalnym – z wynikiem jednogłośnym – Kolegium Elektorów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej wybrało dziś jedyną zgłoszoną kandydatkę – dr hab. Annę Mlekodaj na urząd rektora w kadencji uzupełniającej 2020 – 24.

Wybory przeprowadziła komisja, na czele której stoi dr Małgorzata Wesołowska, trzymając się kalendarza wyborczego ogłoszonego 12. stycznia przez dr n. med. Marię Ziębę. Przypomnijmy, że w ogniu uczelnianego konfliktu obie panie zostały zwolnione przez dr Biankę Godlewską-Dzioboń, do pełnienia obowiązków rektora umocowaną przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Ona też – jak i ministerstwo – została drogą mailową poinformowana o wyniku wyborów.

Na złożenie protestów wyborczych zostają teraz trzy dni.

Uznanie wyniku tych wyborów, jak można przewidywać, natrafi na problemy, gdyż dr Bianka Godlewska-Dzioboń powołała nową komisję wyborczą, na czele z Aleksandrą Kiełtyką, uznając, iż termin zgłaszania kandydatów uniemożliwił uczynienie tego Radzie Uczelni. Prawomocność działań dr Marii Zięby kwestionował też minister Przemysław Czarnek.

Obóz, który doprowadził do odwołania rektora dr hab. Roberta Włodarczyka dziwi jednak to kwestionowanie, jeśli odwołanie rektora ministerstwo uznało za skuteczne i podczas prowadzonych rozmów zwracało uwagę na potrzebę utrzymania w mocy kalendarza wyborczego.

Treść komunikatu komisji wyborczej jest następująca:

KOMISJA WYBORCZA PPUZ w Nowym Targu

KOMUNIKAT Nr 7/2022 z dnia 1. lutego 2022 r.

Zważywszy na wyjątkowe okoliczności towarzyszące procesowi wyboru nowego Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, a w szczególności:

dużą liczbę zachorowań uczestników procesu wyborczego na COVID-19,

– nielegalne, destrukcyjne i przemocowe działania samozwańczej p. o. Rektora dr Bianki Godlewskiej-D
zioboń, wspomaganej nieuprawnionymi pismami Ministerstwa Edukacji i Nauki,

Komisja Wyborcza Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zarządziła przeprowadzenie wyboru Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w dniu 1. lutego 2022 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem technologii zapewniających kontrolę przebiegu czynności wyborczych i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań, w tym zapewnienie tajności głosowań), zgodnie z § 49 ust. 11 Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

W głosowaniu udział biorą członkowie Kolegium Elektorów wg stanu osobowego Kolegium Elektorów na moment podjęcia przez Kolegium Elektorów uchwały o odwołaniu dr. hab. Roberta Włodarczyka z funkcji Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, tj. na dzień 21. grudnia 2021 r., a wszelkie działania (w tym oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę bez wypowiedzenia oraz zawierane pod naciskiem porozumienia o rozwiązaniu umów o pracę) podejmowane po momencie odwołania dr. hab. Roberta Włodarczyka z funkcji Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zarówno przez dr. hab. Roberta Włodarczyka, jako osobę, która z momentem odwołania z pełnionej funkcji utraciła uprawnienie do reprezentowania Uczelni jako pracodawcy, jak i przez dr Biankę Godlewską-Dzioboń, jako osobę nieuprawnioną do pełnienia obowiązków Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, a tym samym jako osobę nieuprawnioną do reprezentowania Uczelni jako pracodawcy, Komisja Wyborcza traktuje jako nielegalną i niewywołującą żadnych skutków prawnych próbę wpływu na przebieg procesu wyborczego. W konsekwencji, Przewodniczący Komisji Wyborczej nie wygasił mandatów tych członków Kolegium Elektorów, w stosunku do których podjęto nielegalne i nieskuteczne próby rozwiązania z nimi stosunków pracy.


Komisja Wyborcza informuje, że dysponuje oprogramowaniem zapewniającym kontrolę przebiegu czynności wyborczych i rejestrację oraz umożliwiającym przeprowadzenie głosowań, w tym zapewnienie tajności głosowań, zgodnie z wymogami Statutu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

PPUZ w Nowym Targu

dr Małgorzata Wesołowska  

No Comment.

Reklama

Partnerzy