Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Nowy Targ. Przebudowa ul. Ludźmierskiej i budowa obwodnicy miasta. Prace projektowe trwają

Dnia: środa 15 marca 2023, Autor: Maciej Zubek

Trwają prace projektowe nad koncepcjami budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w ciągu DW957 w Nowym Targu oraz budowy południowej obwodnicy miasta w ciągu DK49.

Przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW957 w m. Nowy Targ”. Zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi urzędowi miasta przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie, wniosek o wydanie decyzji w tej kwestii zostanie w niewielkim zakresie skorygowany. Dokument trafi następnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, która go przeanalizuje i podejmie decyzję, czy dla tego przedsięwzięcia będzie należało przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.

Jeżeli zapadnie takie rozstrzygnięcie, wówczas nowotarski urząd miasta podejmie starania, aby zarówno zainteresowani mieszkańcy Nowego Targu, jak i przedsiębiorcy działający w tamtej części miasta mieli możliwość zapoznania się w siedzibie magistratu z materiałami projektowymi oraz stanowiskiem jednostki projektowej odnośnie opinii, uwag i wniosków złożonych podczas spotkania informacyjnego, jakie na przełomie stycznia i lutego ubiegłego roku odbyło się w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową.

Trwają również prace projektowe nad wielowariantową koncepcją budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49 od węzła Nowy Targ Południe do DK49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa.

Zgodnie z informacjami udzielonymi urzędowi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w ciągu najbliższych miesięcy do Burmistrza Miasta Nowy Targ ma zostać złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Spotkanie informacyjne dotyczące budowy tego odcinka drogi krajowej GDDKiA przeprowadzała w czerwcu 2021 r.

Inwestorem budowy południowej obwodnicy miasta w ciągu DK49 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, zaś bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW957 w m. Nowy Targ – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

O wszelkich istotnych sprawach dotyczących powyższych inwestycji Urząd Miasta Nowy Targ będzie informował na swojej stronie internetowej.

mat. prasowy

No Comment.

Reklama

Partnerzy