Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

KWW Haliny Szewczyk podsumowuje spotkania z Sołtysami i Radami Sołeckimi Gminy Raba Wyżna

Dnia: wtorek 26 marca 2024, Autor: Redaktor

W ciągu ostatnich tygodni Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Szewczyk oraz Kandydatka na Wójta Gminy Raba Wyżna odbyli szereg spotkań z Sołtysami i Radami Sołeckimi Gminy Raba Wyżna, które miały na celu omówienie bieżących spraw oraz planowanie przyszłych działań na rzecz rozwoju całej Gminy.

Spotkania z Sołtysami i Radami Sołeckimi  odbyłam w 7 sołectwach oprócz sołectwa Raby Wyżnej (brak zainteresowania takim spotkaniem ze strony Rady Sołeckiej). Spotkania te dostarczyły mi wiedzy o potrzebach jakie występują w każdym sołectwie. Te potrzeby są różne, ale wszystkie niezwykle istotne i ważne dla danej społeczności – wskazuje Kandydatka na Wójta Gminy Raba Wyżna.

Podczas spotkań omówiono aktualny stan m.in. infrastruktury w poszczególnych miejscowościach gminy, w tym drogowej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej. Komitet wspólnie z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi zidentyfikował obszary wymagające pilnej modernizacji oraz naprawy. Dodatkowo omówiono sprawy społeczne istotne dla mieszkańców, takie jak organizacja imprez kulturalnych, wsparcie i promocja lokalnych przedsiębiorców i rolników, czy też rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie.

Gmina Raba Wyżna potrzebuje efektywnego zarządzania oraz przejrzystej komunikacji. Wprowadzenie klarownych procedur i systemów zarządzania pozwoli efektywniej wykorzystać dostępne środki oraz zapewnić lepszą koordynację działań na wszystkich szczeblach administracji. Ważne jest zapewnienie otwartej i dwustronnej komunikacji pomiędzy władzami gminy, jej mieszkańcami oraz innymi interesariuszami, takimi jak przedsiębiorcy czy organizacje społeczne. Regularne spotkania, konsultacje społeczne oraz wykorzystanie różnych kanałów komunikacyjnych, w tym mediów społecznościowych, mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb społeczności oraz budowania zaufania.

Ważne jest, aby działania władz gminy były transparentne i zrozumiałe dla mieszkańców. Dostęp do informacji publicznej, publikowanie raportów z działań gminy oraz prezentacja budżetu i planów rozwoju powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. Przejrzystość działań sprawia, że społeczność ma większe zaufanie do władz i jest bardziej zaangażowana w życie lokalnej społeczności.

Wdrażanie skutecznego zarządzania, komunikacji i przejrzystości nie tylko poprawi funkcjonowanie gminy, ale także przyczyni się do jej rozwoju.

Materiał wyborczy KWW Haliny Szewczyk

No Comment.

Reklama

Partnerzy