Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Polsko-słowacka współpraca na rzecz rozwoju powiatu

Dnia: poniedziałek 15 kwietnia 2024, Autor: Redaktor

W dniu 11.04.2024 rok w Starostwie Powiatowym została oficjalnie podpisana umowa Partnerska pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Partnerem Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja na realizację wspólnego projektu pn.: Modernizacja Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap IV, nr PLSK.02.01-IP.01-0020/23 dofinansowanego przez Unię Europejską z programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027.

Projekt obejmuje po Stronie Polskiej modernizację odcinku drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w km 4+604,00 -6+822,00 i 1679K Wygon-Niedzica w km 0+000-1+020,00 w miejscowości Sromowce Wyżne oraz odcinek Partnera Słowackiego drogi II/543 Kamienka w km 3+693 do km 5+606 (Hniezdne – Kamienka) w miejscowości Kamionka.

Głównym celem projektu jest udoskonalenie zrównoważonej i odpornej na zmiany klimatu mobilności i przepustowości poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów równoważonego transportu, jego rezultatem jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników korzystających z infrastruktury drogowej oraz wzrost rocznej liczby użytkowników zmodernizowanej drogi. Dzięki projektowi zacieśniona zostanie współpraca transgraniczna.

Projekt jest zgodny z interesem społecznym i gospodarczym, wpływa pozytywnie na mieszkańców oraz turystów pogranicza.

Szacowana wartość projektu wynosi ok 4 mln Euro z czego 3,2 mln Euro stanowi dofinansowanie.

W spotkaniu wzięli udział:
Po stronie Partnera Wiodącego :
Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego
Karol Skrzypiec Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego
Kazimierz Bielak Z-Ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Paulina Chudoba przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Po stronie Partnera Projektu:
Marcel Horváth Dyrektor Generalny Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja
Marek Sopko przedstawiciel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

mat. nadesłane

No Comment.

Reklama

Partnerzy