Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Program wyborczy KWW Haliny Szewczyk

Dnia: wtorek 26 marca 2024, Autor: Redaktor

Kandydatka na Wójta Gminy Raba Wyżna Halina Szewczyk oraz Komitet KWW Haliny Szewczyk przedstawiają swój program wyborczy, który posłuży rozwojowi całej Gminy Raba Wyżna. Komitet ma w planach m.in. utworzenie zespołu ds. pozyskiwania finansów zewnątrz, badania geotermalne na terenie gminy, utworzenie świetlic czy też dopłaty do przejazdów dla osób 60+ i 65+.

 1. INWESTYCJE
 • Opracowanie i wdrożenie projektów, które zapewnią naszej Gminie kanalizację.
 • Budowa oczyszczalni ścieków.
 • Budowa i modernizacja dróg, chodników.
 • Oświetlenie uliczne.
 • Energetyka odnawialna – badania geotermalne.
 • Badania geotermalne na terenie Gminy.
 • ŻYCIODAJNY SZLAK, czyli zrównoważona infrastruktura w każdym sołectwie (edukacja ekologiczna, zielone place zabaw dla dzieci, parki sensoryczne, skwery z roślinami miododajnymi, nowe nasadzenia drzew, domki dla owadów).

2. EDUKACJA

 • Modernizacja i doposażenie placówek oświatowych.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży w celu przeciwdziałania metodzie „nudzi mi się”.
 • Organizowanie świetlic przyszkolnych, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci z problemami emocjonalno-wychowawczymi.

3. PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY

 • Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań i dotacji (punkty informacyjne, szkolenia).
 • Promocja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.
 • Obniżenie podatku drogowego.
 • Współpraca w celu rozszerzenia oferty gastronomicznej oraz turystycznej w Gminie.

4. ZDROWIE – “W ZDROWYM CIELE SZCZĘŚLIWY MIESZKANIEC GMINY”

 • Usprawnienie działalności ośrodków zdrowia.
 • Elektroniczny dostęp do wyników badań.
 • Programy wsparcia dla osób uzależnionych.
 • Punkt wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

5. KULTURA

 • Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Sportowy i organizacji pozarządowych.
 • Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań z programów rządowych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ministerstwa Kultury i Nauki.
 • Promocja wszystkich aktywności.

6. WSPARCIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – “DO BOJU STRAŻAKU”

 • Wyposażenie w sprzęt, wymiana zużytego sprzętu pożarniczego oraz umundurowania bojowego.
 • Podnoszenie kwalifikacji w jednostce.
 • Promowanie działań OSP w celu pozyskania nowych członków w szeregi OSP.
 • Budowanie linii hydrantowych i zbiorników przeciwpożarowych.

7. OSOBY STARSZE I NIEPEŁNOSPRAWNE

 • Likwidowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Dopłaty do przejazdów komunikacją publiczną dla osób 60+ i 65+.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym – tworzenie ośrodków/programów wsparcia oraz pomocy indywidualnej.
 • Tworzenie programów dla klubów seniora z możliwością rozwoju w różnych dziedzinach oraz spędzania wolnego czasu.

8. TURYSTYKA

 • Włączenie istniejących w Rabie Wyżnej atrakcyjnych miejsc turystyki do sieci turystycznej całego regionu Orawy i Podhala oraz tworzenie nowych szlaków.
 • Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i spacerowej na terenie Gminy.

9. PAMIĘĆ HISTORYCZNA I TRADYCJE REGIONU

 • Ochrona zabytków.
 • Działania na rzecz ocalenia pamięci historycznej i upamiętnienie osób świeckich i duchownych zasłużonych dla rozwoju poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy.
 • Cykliczne wystawy plenerowe oraz konkursy wiedzy związane z ważnymi rocznicami z historii Polski i Podhala.
 • Pozyskiwanie środków finansowych wspierających instytucje kultury w Gminie i ich działalność na rzecz kultywowania tradycji naszego regionu.

10. KOMUNIKACJA I PROMOCJA

 • Stała współpraca z Sołtysami i członkami Rad Sołeckich oraz mieszkańcami Gminy Raba Wyżna.
 • Wprowadzenie narzędzi komunikacji online (strony internetowej, profili w mediach społecznościowych), które będą promować atrakcje i walory wszystkich miejscowości!
 • Odbudowa roli informacyjnej „Wieści Rabiańskich”.

Materiał wyborczy KWW Haliny Szewczyk

No Comment.

Reklama

Partnerzy