Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Są pieniądze na osuwisko na Zakopiańskiej

Dnia: wtorek 12 marca 2024, Autor: Maciej Zubek

Gmina Rabka-Zdrój otrzymała 4,8 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na stabilizację osuwiska na ulicy Zakopiańskiej.

Sygnatariuszami umowy byli: reprezentujący wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara – dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik oraz burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder oraz skarbnik Grażyna Dziechciowska. W wydarzeniu uczestniczyły posłanki Urszula Nowogórska oraz Weronika Smarduch. Po podpisaniu umowy na terenie, gdzie realizowana będzie inwestycja, odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowano zakres zaplanowanych prac.

– Dziękuję, że znalazłem zrozumienie. Liczę, że teraz, gdy już mamy komplet dokumentów i środki na inwestycję, uda się ją zrealizować sprawnie i szybko, czego życzę i mieszkańcom, i sobie – powiedział burmistrz Leszek Świder.

– Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym udało się nam pozyskać dofinansowanie. Mam nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana w bardzo krótkim czasie. Dzisiaj udało nam się podpisać umowę z wykonawcą, który bardzo szybko wejdzie na teren inwestycji. Dla nas jest to jedna z najważniejszych dróg wjazdowych do Rabki i duże utrudnienie dla mieszkańców i tych, którzy przez nasze miasto przejeżdżają. Ale to także kwestia zabezpieczenia budynków mieszkalnych znajdujących się powyżej. Mam nadzieję, że ta inwestycja zabezpieczy przed osunięciem się domy, potem drogę, a na końcu torowisko.

Stabilizacja osuwiska to jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych na terenie gminy Rabka-Zdrój, które będzie realizowane w najbliższym czasie. Pozwoli uporać się ze skutkami i zagrożeniami, jakie stworzyło osuwisko uaktywnione w 2022 r. Gmina najpierw otrzymała środki na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (ponad 121 tys. zł). Dodatkowo samorząd z własnych środków zapewnił przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej.

W październiku 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał gminie 4,8 mln zł na właściwe prace stabilizujące osuwisko, jednakże w postepowaniu przetargowym nie udało się wyłonić wykonawcy. Samorząd nie mógł wykorzystać przyznanych środków.

9 stycznia 2024 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął ponowny wniosek burmistrza Rabki-Zdroju o udzielenie wsparcia dla robót właściwych polegających na stabilizacji osuwiska i odbudowie drogi gminnej (ul. Zakopiańska). Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar niezwłocznie wystąpił do Minister możliwości ponownego przyznania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na to zadanie.

Przychylając się do wniosku wojewody Krzysztofa Jana Klęczara, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz podjął decyzję o przyznaniu kwoty 4,8 mln zł dla gminy Rabka-Zdrój. W minionym tygodniu Minister Finansów przeznaczył środki na wnioskowane zadanie.

– Siła żywiołu i skutki jego działania bywają ogromne. Osuwisko, które ujawniło się na ul. Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju, wymaga umocnienia terenu. To zabezpieczy drogę, ale też budynki położone nad nią. Co więcej, ul. Zakopiańska zlokalizowana jest nad linią kolejową Kraków-Zakopane. Zakres planowanych prac jest znaczący i znaczące jest wyzwanie. Przyznane wsparcie daje gwarancję, że prace nie będą musiały być odsuwane w czasie – podsumowuje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Biuro Promocji UG Rabka-Zdrój

fot. Jan Ciepliński

No Comment.

Reklama

Partnerzy