Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

XXIX Jesienny Wyścig Rowerowy w Małem Cichem

Dnia: piątek 16 września 2022, Autor: Maciej Zubek

Zapraszamy do udziału w 29. edycji ,,Jesiennego Wyścigu Rowerowego Małe Ciche 2022″, który odbędzie się 9 października w Małem Cichem na ustalonej uprzednio trasie.

Wydarzenie organizowane jest przez Szkołę Podstawową im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu oraz Gminę Poronin

REGULAMIN
XXIX JESIENNEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO MAŁE CICHE 2022

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu i Gmina Poronin.
 2. Cel: popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Uczestnictwo: uczniowie w wieku szkoły podstawowej i młodsi niezrzeszeni w klubach kolarskich.
  Zawodnicy startują indywidualnie w następujących grupach wiekowych:
  Grupa I: rocznik 2018 i młodsi
  Grupa II : rocznik 2016 – 2017
  Grupa III: rocznik 2014 – 2015
  Grupa IV: rocznik 2012 – 2013
  Grupa V: rocznik 2010 – 2011
  Grupa VI: rocznik 2008 – 2009
 4. Warunki uczestnictwa:
 • Stosowanie zasad ruchu drogowego oraz ostrożnej i bezpiecznej jazdy
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze zawodów w dniu wyścigu najpóźniej o
  godzinie 800. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku zostaną wykluczeni z wyścigu
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach
  najpóźniej w dniu zawodów do godziny 800
  .
 • Każdy zawodnik musi być wyposażony w kask ochronny
 • Zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowej rywalizacji oraz nie wykonują poleceń sędziów,
  w tym sędziego startowego, zostaną zdyskwalifikowani. Dyskwalifikację zawodnika spowodować
  może również niesportowe zachowanie rodziców
 1. Termin i miejsce zawodów: wyścig odbędzie się 9 października 2022 roku (o 800 rozdanie
  numerów startowych) na ustalonej trasie.
 2. Zgłoszenia do udziału w zawodach składać można w terminie do dnia 3 października 2022
  roku:
 • osobiście: w sekretariacie Szkoły Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu w
  lokalizacji Małe Ciche 22 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200
 • telefonicznie: pod numerem telefonu: +48 182016392 codziennie od poniedziałku do piątku w
  godzinach od 800 do 1200
 • pocztą elektroniczną: na adres zskolmurzasichle@op.pl – liczy się data otrzymania e-maila.
  Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną jest ważne tylko po potwierdzeniu odbioru
  UWAGA: zgłoszenia dokonane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
 1. Wpisowe: każdy zawodnik wnosi opłatę w wysokości 15 zł (najpóźniej w dniu zawodów do godziny
  9
  00).
 2. Nagrody: zawodnicy w poszczególnych grupach za miejsca od I do III otrzymują nagrody rzeczowe i
  dyplomy.
  Ponadto dyplomy pamiątkowe za udział otrzymują uczestnicy wyścigu do 6 miejsca.
  Dla każdego zawodnika przewidziany jest gorący poczęstunek.
 3. Postanowienia końcowe: organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, w
  szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych lub braku możliwości zamknięcia drogi.
 4. Sposób przeprowadzenia wyścigu zostanie podany w dniu zawodów.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy

No Comment.

Reklama

Partnerzy