Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

XXXIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

Dnia: sobota 26 lutego 2022, Autor: Maciej Zubek

Rada dokonała zmian w dochodach i wydatkach między rozdziałami, związanych z realizacją zarówno inwestycji jak i podstawowych działalności Powiatu i jego jednostek.


Kolejnym punktem obrad było wyrażenie zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na najem pomieszczeń o w pawilonie A poziom – 1 w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną na okres 15 lat. Jak czytamy w uzasadnieniu Wnioskodawca – Piekarnia – Cukiernia- Delikatesy Ryszard Steskal s.j wynajmuje tamtejsze pomieszczenia od 2013 r. na działalność gastronomiczną. Przedłużenie umowy na wnioskowane 15 lat pozwoli wynajmującemu na przeprowadzenie remontu oraz wykorzystać wolną powierzchnię co przedłoży się na dodatkowe przychody dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Rada Powiatu przyjęła także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna”. W 2016 roku Województwo Małopolskie, Powiat Nowotarski i Gmina Nowy Targ zawarły umowę ws. wspólnego zrealizowania w/w zadania inwestycyjnego. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonanie robót budowlanych oraz nabycie nieruchomości niezbędnych dla realizacji tej inwestycji. Strony umowy planują, że w 2022 roku Powiat Nowotarski, przekaże Województwu dotację w wysokości 757 172,68 zł.

Do porządku obrad autopoprawką wprowadzone zostały dodatkowo dwa projekty uchwał; jednym z nich był „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowotarskim na lata 2022-2026”, który ma służyć wytyczeniu podstawowych kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin doznających przemocy w rodzinie oraz ochrony osób i rodzin zagrożonych przemocą. Druga autopoprawka dotyczyła podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski przedstawiła Marta Skawska – Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty.

No Comment.

Reklama

Partnerzy