Reklama
NOWY TARG POGODA
ZAKOPANE POGODA
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Reklama

Starosta nowotarski przedstawia PLANY na kolejną kadencję

Dnia: poniedziałek 18 marca 2024, Autor: Redaktor

Starosta nowotarski Krzysztof Faber przedstawia plany na kolejną kadencję. Na liście znajdują się m.in. inwestycje w Gminie Raba Wyżna i Spytkowice (skąd startuje w przyszłych wyborach), intensywne pozyskiwanie środków zewnątrz, rozwój edukacji czy poprawę transportu publicznego.

PLANY NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

 • Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin Raba Wyżna i Spytkowice, wraz z poprawą bezpieczeństwa, w szczególności:
  • Droga Sieniawa – Klikuszowa – remont nawierzchni 
  • Droga Raba Wyżna – Spytkowice – remont nawierzchni
  • Skawa – dokończenie budowy chodników
  • Bukowine Osiedle – budowa zaprojektowanych chodników
  • Harkabuz – budowa zaprojektowanych chodników
  • Podsarnie – dokończenie budowy mostów i chodników
  • Spytkowice-Jordanów – budowa nowych chodników
  • Wykonanie nowej drogi Bukowina Osiedle – Podszkle
  • Wykonanie nowej drogi Sieniawa – Pyzówka
 • Rozwijanie współpracy z Gminą Raba Wyżna i Gmina Spytkowice w celu poprawy infrastruktury drogowej w naszych miejscowościach.

OPIEKA ZDROWOTNA

 • Kontynuowanie rozwoju szpitala poprzez poszerzenie oferty medycznej dla regionu.
 • Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z rozszerzeniem możliwości diagnostycznych dostępnych dla pacjentów od razu na miejscu.
 • Powstanie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego oraz dalszy rozwój opieki psychiatrycznej i psychologicznej.
 • Podwyższanie jakości i dostępności usług medycznych.
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków oraz nieruchomości pozwalających na poszerzenie dostępnych usług medycznych.

ROZWÓJ EDUKACJI

 • Rozwój i modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz technicznego z myślą o zmieniającym się rynku pracy i zawodach przyszłości.
 • Poprawa bazy szkół ponadpodstawowych, w tym działania mające na celu poprawę dostępności.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów podnoszących jakość kształcenia ogólnego i zawodowego.
 • Modernizację bazy laboratoryjnej i edukacyjnej szkół, aby zapewnić optymalne warunki nauki dla uczniów.

RODZINA I SENIORZY

 • Utworzenie sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci wymagających opieki zastępczej.
 • Wspieranie rodzin zastępczych i pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami.
 • Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi, w tym utworzenie Centrum Zdrowia 75+.
 • Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji.
 • Działania mające na celu wybudowanie Domu Seniora w Rabie Wyżnej.

KULTURA

 • Przebudowa siedziby dla Powiatowego Centrum Kultury w „Sokole” wraz z przygotowaniem sal do zajęć i sali widowiskowej.
 • Współorganizowanie wydarzeń promujących lokalną kulturę i turystykę.
 • Dofinansowanie lokalnych organizacji działających na rzecz kultury i sportu.
 • Rozwój oferty zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży w ramach jednostek takich jak Powiatowe Centrum Kultury, Teatr Rabcio i Muzeum Orkana.

PROINWESTYCYJNE I ODPOWIEDZIALNE BUDŻETY

 • Utrzymanie budżetów, w których ponad 20% środków przeznaczanych jest na inwestycje.
 • Intensywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów ważnych dla mieszkańców.
 • Rozsądna polityka finansowa mająca na celu utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i niskiego zadłużenia.

CYFRYZACJA I USPRAWNIENIA URZĘDU

 • Cyfryzację procesów oraz zasobów powiatowych.
 • Pozyskiwanie środków na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
 • Współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

TRANSPORT PUBLICZNY

 • Utrzymanie istniejących linii transportu publicznego.
 • Zmniejszenie wykluczenia mieszkańców mniejszych miejscowości poprzez organizację dodatkowych linii autobusowych.
 • Rozszerzenie transportu publicznego w miejscowościach Podsarnie, Harkabuz, Bukowina Osiedle.

Sprawdź więcej: Kadencja Prawicy Powiatu Nowotarskiego: remonty dróg, mostów, budowa chodników i przejść dla pieszych

Sfinansowano z KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego

No Comment.

Reklama

Partnerzy